Добре дошли в сайта на Детска градина №5 „Вела Пеева“

Детската градина е открита на 01.10.1955 г. Има 60–годишна история и традиции в областта на Предучилищното образование. Мисията й е да удовлетворява потребностите на децата чрез усвояване на прагматични знания и компетенции, необходими за училището и живота. Основна цел на ДГ №5 е да изгражда поведенчески и личностни компетенции и да дава равен старт на всички деца.

В момента функционират 6 групи , в които се отглеждат, възпитават и обучават над 140 деца на възраст от 2 до 7 години.

Приоритети :

– Успешна реализация на държавната политика и ДОИ в областта на Предучилищното образование.
– Непрекъснато повишаване на педагогическите компетенции.
– Съвременно и демократично управление.
– Работа по проекти.
– Формиране на национални и общочовешки добродетели.


Уважаеми родители, изписаните от яслените групи деца ще се приемат в ДГ №5 „В. Пеева“ от първи септември по желание на родителите!


Подаване на заявление за прием онлайн

За повече информация как да подадете заявление за прием, натиснете тук.


Подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система:

1. Телефонна линия: 0800 10 112
2. Имейл: obhvat@mon.bg


Национална телефонна линия за деца

Национална телефонна линия за деца

Регионална инициатива „Ние сме специални и можем“

Елетронната брошура на регионалната инициатива „Ние сме специални и можем“ е достъпна тук.


Цитати