Документи

Писмо от МОН за събиране на средства 3

Писмо от МОН за събиране на средства 2

Писмо от МОН за събиране на средства 1

Отчет за бюджета – разход за м. септември

Отчет за бюджета – м. септември 2019

Заповед за доставка на храна

Приход-Разход м. февруари 2019 г.

Обявление за предложения на ДФ „Земеделие“

Отчет бюджет 2019 г. – първо тримесечие

Отчет за бюджета – месец декември 2018 г.

Отчет за бюджета – м. декемри 2018 г.

Отчет бюджет трето тримесечие

1/2 Отчет бюджет трето тримесечие

Правилник за вътрешен ред ДГ5

Наредба за таксите в ДГ5 2016 г.

Закон за предучилищно и училищно образование

Етичен Кодекс ДГ 5

Отчет на бюджет 2017

Бюджет 2018

Отчет Бюджет I-во тримесечие 2018 г.

Отчет на бюджета – Януари-Юни 2018г.

Отчет на бюджета – декември 2019

Отчет на бюджета – декември 2019

Бюджет 2020 г.

Отчет бюджет първо тримесечие 2020 г.

Отчет бюджет второ тримесечие 2020 г.

Отчет бюджет трето тримесечие 2020 г.

Отчет за бюджет – 2020 г.

Бюджет 2021 г.

Отчет бюджет първо тримесечие 2021 г.

Отчет бюджет шестмесечие 2021 г.

Програма БДП

Вътрешни правила в условията на Ковид-19

Отчет бюджет трето тримесечие 2021 г.

Отчет за бюджет – 2021 г.

Бюджет 2022 г.

Отчет за бюджет – януари-септември 2022 г.

Пожаробезопасност

Отчет за бюджет – 2022 г.

Бюджет 2023 г.

Отчет за бюджет – 2023 г.

Бюджет 2024 г.

Отчет бюджет първо тримесечие 2024 г.