За родители

Списък на приетите деца в яслена група за учебната 2024/2025 г.

Списък на приетите деца за първа възрастова група за учебната 2024/2025 г.


Уважаеми родители, изписаните от яслените групи деца ще се приемат в ДГ №5 „В.Пеева“ от първи септември по желание на родителите!


Подаване на заявление за прием онлайн

За да подадете заявление за прием, изтеглете документа от тук. Попълнете го и изпратете сканирано копие до следния имейл адрес: nia2006@abv.bg


Подаване на сигнал

Подаване на сигнали във връзка с обхвата и задържането на деца и ученици в образователната система:
1. Телефонна линия: 0800 10 112
2. Имейл: obhvat@mon.bg